Mit Nedir ?

Renkli Sözlükte kelimeler ve kavramlar hakkında bilgi vermeye Mit Nedir ? Mitoloji Nedir ? Mit Ne Demektir özet olarak açıklayarak devam etmek istiyoruz.

 Mit sözlük anlamıyla din ve ya kahramanlık ile ilgili söylence ya da bir diğer anlamıyla efsanedir.  Mit kelimesi Yunanca bir kelime olan mythos’tan gelmektedir. Mitler toplum yapısına, gelenek ve göreneklere göre zamanla değişim gösterebilirler.

Genellikle mitler çok tanrılı dinlerin bulunduğu geçmiş dönemleri, hayal gücü ürünü olabilecek doğa üstü güçlerin ve kahramanlıkların bulunduğu olayları konu edinirler. Mitler bu öyküleri imgeler yardımıyla estetik bir şekilde bizlere anlatır.

Mitoloji ise kısaca mit bilimidir. Aynı zamanda mitoloji mitlerin zaman, konu ve yer yönünden toplandığı gruplara verilen isimdir. Mitoloji kelimesi de yine Yunanca olan Mythos(mit) ve Logos(konuşma ve ya anlatma) kelimelerinin birleşimi olan Mythologia kelimesinden dilimize geçmiştir.

Bir kurgunun mit olarak tanımlanabilmesi için yaşamakta olan insanların inanması ve psikolojik olarak kurguyla bağlantı kurmasını gerektirir. Bu özellikleri taşımayan kurguları mit olarak değerlendirmek yanlış olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir