Kurtuluş Savaşının Erkek Kahramanları Kimlerdir Hayat Hikayeleri

Kurtuluş Savaşının Erkek Kahramanları ve Hayatları Hakkında Bilgileri Özet ve Kısa Olarak Kısa Hayat hikayeleri ile sizlere sunmak istiyoruz.

Kurtuluş Savaşının Adam Kahramanları ,
MİLLİ Kurtulaş Savaşının KAHRAMANLARI

Mareşal
Mustafa Kemal ATATÜRK
( 1881 – 1938 )
Başkomutan

Selânik’te doğdu . 1902’de Harp Okulunu , 1905’te de Harp Akademisini bitirdi . Trablusgarp , Balkan , I . Dünya Savaşlarına katıldı . Çanakkale cephesinde büyük muvaffakiyet kazandı . 1915’te Albay , 1916’da Tümgeneralliğe yükseldi . Mondros Mütarekesi sonrasında yurdun işgali üzerine 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp Milli Uğraş’yi yönetti . 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’yi kurdu . I . ve II . İnönü Zaferlerinin kazanılmasını sağladı . 5 Ağustos 1921 ‘de Başkomutanlığa getirildi . Sakarya ve Başkomutan Meydan Muharebelerini zaferle sonuçlandırdı . 19 Eylül 1921’de Mareşal oldu , Gazi unvanını aldı . 29 Ekim 1923 bugünü TBMM’de cumhuriyetin ilânını sağladı . İlk Sayın Cumhurbaşkanımız seçildi . Devrimler yaparak Türkiye Cumhuriyeti’ni lâik , kuvvetli , çağdaş bir hükümet haline getirdi . 10 Kasım 1938 tarihine değin Cumhurbaşkanlığı yaptı .

kurtulussavasi

Mareşal
Mustafa Fevzi ÇAKMAK
( 1876 – 1950 )

İstanbul’da doğdu . 1896’da Harp Okulunu , 1898’de de Harp Akademisini bitirdi . Trablusgarp , Balkan , I . Dünya Savaşlarında vazife aldı . 1918’de Genelkurmay Başkanı , 1920’de Harbiye Nazırı ( Bakanı ) oldu . Milli Uğraş’ye katılmak üzere 1920 yılında Ankara’ya geldi . Milli Müdafaa Bakanlığına getirildi . 1921’de Genelkurmay Başkanı oldu . Benzer yıl Orgeneralliğe , 1922’de de Mareşalliğe terfi etti . 1924 – 1944 seneleri aralarında Genelkurmay Başkanlığı yaptı . Yaş haddinden emekliye ayrıldı . TBMM’de 14 Ağustos 1923’e civarında Kozan Milletvekili olarak vazife yaptı . Ek Olarak sonra İstanbul Milletvekili seçildi . 31 Ekim 1924’te milletvekilliğinden istifa etti . 1946 – 1947 seneleri aralarında İstanbul Özgür Milletvekili olarak TBMM’de vazife yaptı . İstanbul’da öldü .

 
Orgeneral
Cevat ÇOBANLI
( 1871 – 1938 )

İstanbul’da doğdu . 1891’de Harp Okulunu , 1894’te de Harp Akademisini bitirdi . Trablusgarp , Balkan ve I . Dünya Savaşları’nda vazife aldı . Çanakkale Deniz Muharebeleri’nde kudretli muvaffakiyet kazandı . Harbiye Nazırlığı ( 1918 ) , Genelkurmay Başkanlığı ( 1919 ) görevlerinde bulundu . 16 Mart 1920’de İstanbul işgal edilince tutuklanarak Malta’ya sürüldü . 1921 yılında yurda dönünce , Elcezire Cephesi Komutanı olarak Istiklal Savaşı’na katıldı . Büyük Zafer’den sonra bir zaman 3’ncü Asker Komutanlığı yaptı . 1923 – 1924 seneleri aralarında Elazığ Milletvekili olarak TBMM’de vazife aldı . Orgeneral rütbesine yükseldi ( 1926 ) . Askerî Şura Üyeliği , Generaller Askerî Mahkemesi Başkanlığı görevlerinden sonra 1935 yılında emekliye ayrıldı . İstanbul’da öldü .

 
Orgeneral
Yakup Şevki SÜBAŞI
( 1876 – 1939 )

Harput’ta doğdu . 1896’da Harp Okulunu , 1900’de de Harp Akademisini bitirdi . Balkan ve I . Dünya Savaşları’nda vazife aldı . 1916 yılında Tümgeneralliğe terfi etti . 16 Mart 1920 bugünü İstanbul işgal edilince tutuklanarak Malta’ya sürüldü . 1921 yılı sonbaharında İnebolu’ya geldi . 2’nci Asker Komutanı olarak istiklal Savaşı’na katıldı . 1922’de Korgeneral , 1926’da da Orgeneral rütbesini aldı . 1924 yılında Çok Yüksek Askerî Şûra üyeliğine atandı . Bu görevde iken 20 Aralık 1939 tarihinde İstanbul’da öldü .

 
Orgeneral
Fahrettin ALTAY
( 1880 – 1974 )

İşkodra’da doğdu . 1900’de Harp Okulunu , 1902′ de de Harp Akademisini bitirdi . Balkan ve I . Dünya Savaşları’nda vazife aldı . İstiklal Savaşı’na Süvari Grup Komutanı , Süvari Kolordusu Komutanı olarak katıldı . Cumhuriyet’in ilanından sonra 2’nci Asker , 1933’ten bu yana de l’nci Asker Komutanlığı görevlerinde bulundu 1921’de Tümgeneral , 1922’de Korgeneral ve 1926’da da Orgeneralliğe terfi etti . 14 Ekim 1945’te Çok Yüksek Askerî Şûra Üyesi iken emekliye ayrıldı . TBMM’de I . Aşama Mersin , II . Aşama İzmir ve VIII . Aşama Burdur Milletvekili olarak yasama çalışmalarına katkıda bulundu . İstanbul’da öldü .

 
Orgeneral
Kazım Fikri ÖZALP
( 1882 – 1968 )

Makedonya’da Köprülü’de doğdu . 1902’de Harp Okulunu , 1905’te de Harp Akademisini bitirdi . Balkan ve I . Dünya Savaşlarında vazife aldı 61 . Tümen Komutanı iken İstiklal Savaşı’na katıldı Kocaeli Bölge Komutanı , Mürettep Kolordu Komutanı ve 3’ncü Kolordu Komutanı olarak yararlı hizmetler yaptı . 1921’de Tümgeneral , 1922’de Korgeneral rütbeleri verildi . 1922 yılı en başında Millî Müdafaa Bakanı oldu 1926’da Orgeneralliğe terfi ettikten bir yıl sonra askerlikten emekliye ayrıldı . TBMM ‘de I – VIII , Aşama Balıkesir , IX . Aşama Van Milletvekili olarak vazife yaptı . 1924 – 1935 seneleri aralarında TBMM Başkanlığı görevinde bulundu . 1935’te yeniden Milli Müdafaa Bakanı oldu . Ankara’da öldü .

Renkli Media Vikipedi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir