Kuran-ı Kerim Kaç Yılda İnmiştir?

Kuran-ı kerim Hazreti Muhammed’e (s. a. v.) altı yüz on (610) yılında indirilmeye başlanmıştır. 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi Günü indirilmeye başanmıştır. Kadir suresinin birinci (1.) ayetinde de kuran-ı kerimin kadir gecesi indirildiğine dair “Muhakkak ki biz onu kadir gecesi indirdik” sözlerinde de ifade edilmiştir. Hira Dağında başlayan vahiy ile yani peygamperimize gelmiş olan vahiy ile Alak suresinin ilk beş ayeti Hira mağrasında indirilmiştir.  Son kutsal kitap olan ve Hz. Muhammed aracılığı ile indirilen kuran-ı kerim hepsi bir bütün olarak indirilmemiş olup ayetler ve sureler halinde parça parça , az az indirildiği için kuran-ı kerim indirilme süreci yaklaşık olarak yirmi üç (23) yıllık bir zaman dilimini kapsadığı belirtilmiştir. Bunun ile ilgili olarak da kuran-ı kerim de yer alan isra suresinin yüz altıncı (106.) ayetinde geçmekte olan  “Biz Kur’an’ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik” yazan cümlelerden de gayet açık ve anlaşılır bir şekilde kavramaktayız. Yirmi üç yıllık zorlu bir süreç içinde indirilmiş olan kuran-ı kerim yaklaşık olarak ortalama on iki (12) yılı Hz. Muhammed’in Mekke’de olduğu dönem içerisinde indirilmiş olup kalan on bir (11) yıllık dönem ise son kutsal kitap olan kuran-ı kerim Hz. Muhammed’in Medine döneminde indirildiği bilinmektedir.

One thought on “Kuran-ı Kerim Kaç Yılda İnmiştir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir