Kapitalist Nedir, Nasıl Olunur?

Kapitalist olmak için bazı ön koşullar bulunmaktadır. İlk olarak ekonomik model olarak serbest  piyasacı bir ekonominin hüküm sürdüğü bir ülke sınırları içerinde yaşamak gerekmektedir. Bazı ülkelerde yaşayıp ta kapitalist olma düşüncesi içine girmek neredeyse hiç mümkün olamamaktadır. Kapitalizm devrimi ile birlikte ortaya çıkmış olan insanları klasik köy ekonomisinden koparmış ve de kendisi için üretim yapan işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır. Kapitalist hammadde, işgücü ve üretim araçlarını bir araya getirerek piyasanın ihtiyaç duyduğu bir ürünü üreten ve bu ürünün kendisinden önce var olan bileşenlerinin tekil anlamda sahip olduğu değerlerin toplamından fazla bir değer ortaya çıkmasını yöneten kişi olarak tanımlanabilir. Klasik iktisatta yer alan üretim araçlarına sahip olmak üzerinden tarif edilmiş olan kapitalist tanımı günümüz iktisadında sorgulanmaya başlanmıştır.
kapitalizm-nedir
Günümüzde kapitalist sıfatının sadece üretim araçları gibi somut büyüklükte yapılara sahiplik ilişkisi üzerinden açıklanamayacağı bir gerçektir. En basitinden bu tanım hizmet sektörünü açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Yaşamın zenginliği ile kurulan milyonlarca farklı iş ilişkisi üzerine soyutlama yaparken dikkatli olmak gereklidir. Kapitalist olmak için günümüz koşullarında iki temel gereklilik vardır. Bunlardan birincisi kapitalist üretim/yaşam biçiminin ürettiği tüm davranış biçimlerini ve insan ilişkilerini sindirmiş bir kişilik yapısına sahip olmaktır. Hayat boyunca ticaret yaparak para kazanmak zor ve emek harcanması gereken aynı zamanda da zahmetli bir iştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir