Histoloji (Doku Bilim ) nedir? Hakkında Bilgi

Histoloji Bilimi Tanımı

Histoloji Nedir, Ne Demektir, Tanımı ve Anlamına Dair Merak Edilen Bilgileri Konu Anlatımımız ile sizlere sunmak istiyoruz.

Canlıların dokularını inceleyen , biyolojinin bir dalı . Doku bilimi . Histoloji , normal hayvan ve bitki dokularının yapılarını aydınlatarak , bunların görevleri ile ilgilenen açıklamalarda bulunur . Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve farklı dokuların birbiri ile ilişikleri de histolojinin konusu içine girer .

histolojinedir

Hücre , hayatını sürdüren organizmanın en ufak birimi olup canlının tüm özelliklerini taşır . Hücreyi inceleyen bilim kolu ” sitoloji ” dir . Bir doku ise , birarada belli fonksiyonu inşa etmek üzere yer alan hücre topluluğudur . Organlarımız çok sayıda dokunun vazife birliği yahut işbölümü yaparak oluşturduğu vücut bölümleridir . Bir organ ( uzuv ) sisteminde , vücutta belli işi inşa etmek üzere vazife almış farklı organlar bulunur . Dolaşım sistemi , kalp , atardamarlar , toplardamarlar ve kılcal damarlardan meydana gelmiş , kanı taşımakla görevli bir organ sistemimizdir . Organlar ve organ sistemlerini ” anatomi ilmi ” inceler .

Dokularla ilgilenen ilk incelemeleri yapan gözlemciler aralarında , Malpighi , Leuven – Hook , R . Brown , Schleiden ve Schwann en önemlileridir . Bu ilim adamlarının çalışmaları , mikroskobun bulunmasıyla başlamış , hücre elemanlarını , hücre şekillerini , hücreler arasındaki benzerlikleri tesbit etmişlerdir . Çağdaş histolojinin 1830’da Alman fizyoloğu Schwann’ın tüm hayvan ve bitki hücrelerinde ” nüve ” ( nükleus ) nin hücrenin basit ve en mühim kısmı olduğunu açıklamasıyla başladığı onay edilir . Benzer yüzyılın sonlarına dosdoğru mikroskopta , dokuların alınması ve tesbit edilmesinde ortaya çıkarılan teknik ilerlemeler yardımıyla hücre metabolizmasının basit özellikleri açıklanmıştır .
Histolojide Kullanılan Metodlar

Histoloji , incelediği dokuyu , vücuttaki haline en yakın şekliyle ele almak zorundadır . O , muhtemel olabilen yanlışlıklara meydan vermemeli , bu şekilde doku ile ilgilenen sahiden uzak kararlara varmamalıdır . Histolojik çalışmalarda kullanılan materyal ( preparatlar ) , incelenebilir hale gelmesi amaçlı , farklı işlemlere elbette tutulur . Şunlar sırasıyla; parça alma , parçayı kesit yapmaya cazip hale getirme ( dondurma , parafinleme ) , kesme , tesbit , boyama , lam üzerine alma olarak sayılı . Parçanın kalınlığı hem bir dokunun aslını bozmayacak , hem bir de ışığın geçmesine müsade verecek civarında olmalıdır . Kesme işlemi , ” mikrotom ” denilen birçok hassas aletlerle yapılır .

Yaşayan hücrelerin incelenmesi: Bir hücrenin yer aldığı ya da vazife yaptığı vücut kısmında incelenmesi büyük zorluklar talep eder . Buna karşı vücudun bir takım dokularını , bu biçimde incelemek imkanı vardır . Barsakları çevreleyen karın zarı buna benzeyen belli inceliği geçmeyen dokuları bulundukları yerden alıp vücuttaki şartların ( ısı , nem , vs ) sağlandığı laboratuvarlarda incelemek mümkündür . Bunun buna benzeyen bir takım dokular , deney hayvanlarının gözlerinin camsı cisimlerine ( kornea ) ekilerek buradan direkt olarak incelemeleri yapılabilmektedir . Bu tür çalışmalar , ancak diğer yollarla incelenmesi kabil olmayan dokularda yapılır .

Doku ve organ kültürleri: Günümüze civarında gelen çalışmalar bitiminde , vücudun anında hemen tüm dokularından alınmış hücreler , laboratuvar şartlarında derlenmiş farklı ortamlarda üretilebilmiştir . Böyle üretilmiş saf hücreler , belli bir tip hücrenin incelenmesi ve özelliklerinin açıklanması amaçlı idealdir . Ana karnındaki hayattan olan farklı organların kalıntıları da , organ kültürlerine ekilerek hücrelerin artması sağlanabilir . Şunlar , yukarıda anlatılan histoloji metodlarına göre hazırlanan preparatlar haline getirilerek incelemeleri yapılır .

Yaymalar: Vücuttaki sıvıların ( kan , balgam , cinsi organ salgıları ) , lam üzerine yayıldıktan bir sonra tesbit edilip boyanarak incelemeleri yapılabilir . Bu biçimde hazırlanan preparatlara yayma denilmektedir . Kandan yapılan yaymadan kan kanseri , bayan cinsi organları ifrazatından yapılan yaymadan rahim kanseri tanı edilebilmekte ya da bu konuyla alakalı bir düşünce sahibi olunabilmektedir .

Tesbit edilmiş dokuların incelenmesi: Yukarıda anlatılan farklı işlemlerden geçirilen doku kesitlerinin incelenmesi , histoloji çalışmalarının temelini teşkil eder . Tesbit maddesinin özelliği; dokuyu öldürmesi , ancak aktif haldeki görünüşünü bozmaması olmalıdır . Tekrardan boyamada kullanılan maddeler , hücrelerin farklı kısımlarını ayırt ettirebilecek biçimde hücre elemanlarına dağılmalıdır .

Histokimya: Hücredeki kimyasal madde dağılışı , bunların fonksiyonları ile ilgilenen bilgi verir . Hücre proteinlerinin ultraviyole ışınlarını absorblama özellikleri , ışığı kırma farkları , farklı proteinlerin belli maddelerle muamele edilince yaptıkları ışıma , radyoizotoplarla yapılan denemeler , bu metodun içine girer . Tekrardan benzer biçimde yağ boyalarının kullanılması , hücredeki yağların dağılışını gösterecektir .

Elektron mikroskop çalışmaları: Hücrenin detaylarının incelenmesi , elektron mikroskobunun bulunması ve histolojide kullanılmaya başlanması ile muhtemel olabilmiştir . Elektron mikroskobu ile 200 . 000 kere büyütme yapılabilmekte ve 15 Angströme civarında olan oluşumlar görülebilmektedir . Ek Olarak fotoğraflarının alınması da muhtemel olabilir . Histopatoloji: Normal mikroskobik yapının bilinmesi , hastalanmış dokuların sağlamlardan ayrılmasında en büyük faydayı sağlar . Histopatoloji , dokularda hastalıklar sırasında ortaya çıkan normalden sapmaları inceler .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir